Roll No. Name
Semester
Year
HST2061001 PALASH SARMA 3 2020
HST2061002 DIKSHITA SAIKIA 3 2020
HST2061003 CHANDAN ADHIKARY 3 2020
HST2061004 PUSPA DEORI 3 2020
HST2061005 RASHMI SINHA 3 2020
HST2061006 HEENA DEWRI 3 2020
HST2061007 AREEN DAIMARI 3 2020
HST2061009 BIKASH KUTUM 3 2020
HST2061010 ANAMIKA BISWAS 3 2020
HST2061011 ADRIMA BHANDER KAYASTHA 3 2020
HST2061012 BORSHA BORAH 3 2020
HST2061013 PREETI HOJAI 3 2020
HST2061015 SERMILI TERONPI 3 2020
HST2061016 RAVI SHARMA 3 2020
HST2061018 ARPITA SENGUPTA 3 2020
HST2061019 ANIS UZ ZAMAN 3 2020
HST2061020 ANGSHUMI HAZARIKA 3 2020
HST2061021 HIRAK JYOTI PATOWARY 3 2020
HST2061022 RAEESAH AMIN 3 2020
HST2061024 RAJPAL BORGOHAIN 3 2020
HST2061025 NABANITA SARMA 3 2020
HST2061026 BITHIKA KOCH 3 2020
HST2061027 BARNALI DAS 3 2020
HST2061028 BARUN CH RABHA 3 2020
HST2061029 HIRAMONI DAS 3 2020
HST2061030 KASHYAPEE BARMAN 3 2020
HST2061031 SHILPISIKHA BURAGOHAIN 3 2020
HST2061032 DEBORNA BORAH 3 2020
HST2061033 SONALI RAY 3 2020
HST2061035 LITON SHIL 3 2020
HST2061036 PRAGYA PARIMITA BORAH 3 2020
HST2061038 PRAGATI SARMA 3 2020
HST2061039 SUBHRAJIT SARMA 3 2020
HST2061040 ASHA DEORI BHARALI 3 2020
HST2061041 MARAMI THAKURIA 3 2020
HST2061043 RAJDEEP BHARALI 3 2020
HST2061044 SWARNALATA RAJKUMARI 3 2020
HST2061045 SUSHMITA ROY 3 2020